Brojni događaji koje provodimo i u kojima učestvujemo su zabilježeni i od strane novinara.
Pogledajte šta su drugi rekli o nama….. A sve o događajima pratite u arhivi.
Kontinuirano prateći naše ideje vodilje, sebi smo stavili u zadatak da stalno donosimo nešto novo našim kupcima i klijentima.

U ovom dijelu stavljamo Vam na raspolaganje naše promotivne materijale, koji će imati redovan update.