Dani Zdravstva 2011

Pod pokroviteljstvom Federalnog ministarstva zdravstva i u saradnji sa kantonalnim ministarstvima zdravstva, od 07.-09.06.2011., u Centru Skenderija, održani su Dani zdravstva FBiH. Una lijek d.o.o. je u sklopu sajamsko-izložbenog programa predstavio svoje programe, te posjetitelje upoznao sa novim proizvodima na našem tržištu.