ZU APOTEKA UNA LIJEK

Zdravstvena ustanova Apoteka Una lijek oformljena je 2003. godine i do sada u svom sastavu ima četiri poslovne jedinice.
Bavi se maloprodajom lijekova i medicinskih pomagala, a njen stručni kadar stoji na raspolaganju svojim pacijentima sa savjetovanjem.

Zamjenik direktora ZU Apoteka Una lijek:

mr.ph. Sadbera Džandžanović