3. Farmaceutski kongres Sarajevo

3. Farmaceutski kongres,
13.-14.12.2008., Sarajevo
III kongres farmaceuta održan je u prostorijama kongresne dvorane hotela „Sarajevo“, u ul. Džemala Bijedića 169a. Visokokvalitetni naučni program sadržavao je predavanja o odabranim temama, te mogućnost individualnog sudjelovanja.

Od farmaceutskih kuća koje su imale svoj štand izdvajamo: Una lijek d.o.o., Bosnalijek d.d., Pliva d.d., Alkaloid , Oktal Pharma, Pharmamed, Hemofarm, Glaxo Smith Kline, Berlin – chemie, Medimpex …